Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 6

Akut Omurilik Yaralanmasının Tedavisinde İyileşmeyi Hızlandıran Farmakolojik ve Cerrahi Girişimler

Selçuk Palaoğlu 1
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Akut omurilik travmaları, günümüzde  oldukça yaygın görülen, önemli sosyal ve ekonomik problemlere yol açan sağlık  sorunlarından biridir. Omurilik travmalarının patofizyolojik temelleri anlaşılmaya başladıkça travmanın çeşitli basamaklarında etkili farmakolojik ajanlar da bulunacaktır. Bu yazıda, günümüzde akut omurilik travmalarında kullanılmakta olan  veya deneysel aşamada bulunan farmakolojik ajanlarla cerrahi tedavi seçenekleri gözden geçirilmiştir. Farmakolojik ajanlar arasında steroidler, nalokson, gangliosidler, antioksidanlar, TRH ve analogları, kalsiyum kanal blokörleri gibi pek çok farmakolojik molekülün klinik veya deneysel araştırma sonuçları incelenmiş ve elde edilen bu sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılmıştır. 2000-2010 yılları arası tüm dünyada “Decade of the Spine” olarak kabul edilmiştir. Bu dekatta omurilik travmalarının tedavisinde de önemli yollar alınacağı umulmaktadır.

Keywords : Omurilik travması, farmakolojik tedavi, cerrahi tedavi, NASCIS çalışmaları