Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 1

İnmeye Bağlı Hemiplejide Heterotopik Ossifikasyon ve Klinik Özellikleri: Olgu Sunumu

Nehir Samancı 1 ,Nilüfer Balcı 1 ,Mehmet Arman 2
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Antalya
2 Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Antalya

Heterotopik ossifikasyon (HO) yumuşak dokuda ve eklem çevresinde olgun ve tabakalı kemik oluşumudur. İnmede oldukça nadir bir komplikasyon olarak bildirilmesine rağmen, travmatik beyin ve spinal kord yaralanmaları, ortopedik hastalıklar, yanıklar ve kas-iskelet sistemi travmaları gibi çeşitli hastalık gruplarında iyi tanınmış bir komplikasyondur. Eklem hareket açıklığında azalma HO’un en sık karşılaşılan komplikasyonu olarak bildirilmektedir. Eklem hareketlerinde kısıtlanma hijyen, oturma ve ambulasyonda güçlük gibi anlamlı GYA kısıtlılığına neden olabilir.Bu makalede literatür gözden geçirilerek, HO gelişen dört inmeli olgu sunulmuştur.

Keywords : İnme, heterotopik ossifikasyo