Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 5

Parsonage Turner Syndrome: Case Report

Meltem Esenyel 1 ,Sevgi Tetik 2 ,Zerrin Şahin 3 ,Nihal Özaras 4
1 SSK Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Vakıf Gureba Teaching Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul
3 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
4 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Parsonage-Turner Sendromu, omuz ve çevresinde, boyunda veya kafa tabanında başlayan ve giderek şiddetlenen ağrı ile karakterizedir. Kas güçsüzlüğü, duyu ve refleks bozukluğu ağrıyı takip eder. EMG en değerli tanı yöntemidir. Tedavi genellikle semptomatiktir; birkaç haftadan 2 yıla kadar uzayabilen bir sürede iyileşme görülür. Yeni başlayan omuz ağrısı olan hastalarda Parsonage-Turner sendromu ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır.  Erken dönemde tanınması gereksiz cerrahi girişimleri önler ve hastanın fonksiyonel iyileşmesindeki prognozu hakkında önceden tahmindebulunabilmemize olanak sağlar.

Keywords : Parsonage-Turner Sendromu, kanat skapula, omuz ağrısı