Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 6

Ayakta Ganglion: Olgu Sunumu

İlknur Aktaş 1 ,Kenan AKGÜN 2 ,İmdat Özkul 3
1 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Arnavutköy Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 Özel ROMATEM FizikTedavi ve Rehabilitasyon Özel Dal Merkezi, İstanbul

Ganglionlar, sıklıkla eklem kapsülü veya tendon kılıfından kaynaklanan içi visköz sıvı ile dolu kistik değişikliklerdir. Sıklıkla travma, dejenerasyon veya enflamasyon gibi eklem patolojileri ile birliktedir. Bu kistik yapılar, kalça, diz, omuz, ayak bileği ve ayak, dirsek, el bileği ve el, omurga, temporomandibuler eklemde görülebilmektedir.Bu makalede Morton nöromasını taklit eden bir ganglion olgusu sunularak ilgili literatür gözden geçirildi.

Keywords : Ganglion, ayak ağrısı, manyetik rezonans görüntüleme