Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 2

Akut Aort Anevrizma Diseksiyonu Sonrası Gelişen Parapleji: Bir Olgu Sunumu

Hakan Tuna 1 ,Akın İzgi 2 ,Ayhan Karadağ 1 ,Mustafa Yıldız 3 ,Siranuş Kokino 4
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
2 Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
4 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne

Aort diseksiyonu, yaşamı tehdit eden, ani göğüs ve/veya bel ağrısı ile karakterize bir hastalıktır. Aortik diseksiyon yaklaşık olarak % 2-8 inme ve paraplejiye neden olur. Biz acil servise spinal kord yaralanmalarının nontravmatik sebepleri arasında yer alan aort diseksiyonu sonrasında  sırt ağrısı ve her iki bacağını hareket ettirememe şikayeti ile başvuran 56 yaşında erkek olguyu sunduk. Olguda rehabilitasyon programı süresince karşılaşılan problemler (osteoporoz, kırık, kompleks bölgesel ağrı sendromu) literatür eşliğinde tartışıldı.

Keywords : Aort diseksiyonu, parapleji, osteoporoz, kırık, kompleks bölgesel ağrı sendromu