Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 4

Omurilik Yaralı Bir Hastada Üreteral Taşa Bağlı Tekrarlayan Otonomik Disrefleksi Atakları

Bilge Yılmaz 1 ,Rıdvan Alaca 2 ,Osman Tüfekçi 3 ,Şükrü Gündüz 4
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
4 Gülhane Askeri Tıp AKademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Otonomik disrefleksi (OD), omurilik yaralı hastalarda görülen ve acil tedavi gerektiren hayatı tehdit edici bir sendromdur. Genellikle, T6 ve üstünde omurilik yaralı hastalarda lezyon seviyesinin altındaki herhangi bir ağrılı uyarana karşı sempatik sistemin aşırı ve yoğun bir reaksiyon göstermesinden kaynaklanır. Hipertansiyon, baş ağrısı, terleme, kızarıklık ve piloereksiyon gibi vazomotor instabiliteye ait bulgularla seyreder. En sık uyarı nedeni üriner sistemden kaynaklanır. Tedavide temel yaklaşım OD atağına neden olabilecek uyarının bulunup ortadan kaldırılmasıdır. Bu makalede renal taşa bağlı tekrarlayan OD atakları geçiren tetraplejik bir hasta sunulmuştur.

Keywords : Omurilik yaralanması, otonomik disrefleksi, üreter taşı