Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 5

Down Sendromunda Atlantoaksiyel Subluksasyon Sonucu Gelişen Tetrapleji Vakası

N. Kutay Ordu Gökkaya 1 ,Belma Füsun Köseoğlu 2 ,Nural Albayrak Aydın 3 ,Elçin Yeşiltepe 4
1 Ankara Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Güven Hospital Physical Therapy and Rehabilitation Department, Ankara, Turkey
4 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara

Literatürde Down sendromlu çocuklarda atlantoaksiyel subluksasyon sıklığının %10-21 oranında olduğu belirtilmektedir. C1’in hipoplastik arkı, klival odontoid düzensizliği ve atlantoaksiyel instabilitenin bulunmasına literatürde "üçlü tehlike" ismi verilmiştir. Ciddi nörolojik sekel bırakabilen bu durum, Down sendromunun klinik takiplerinde yer almamaktadır. Olgumuz nedeniyle atlantoaksiyel subluksasyonun bu çocuklardaki hayati önemine dikkat çekmeye çalıştık.

Keywords : Atlantoaksiyel instabilite, tetrapleji, Down sendromu