Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 6

Erken Dönem Ambulatuar İnmeli Hastalarda Kemik Metabolizmasındaki Değişiklikler

Nihal Özaras 1 ,Meltem Esenyel 2 ,Ali Rıza Uras 3 ,Saliha Eroğlu Demir 2
1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 SSK Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3 SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

İnme yaşlılarda mortalite ve morbiditenin en önemli sebeplerinden biridir. Kalça kırığı inmeli hastalarda normal populasyondan 2-4 kat fazla olarak görülmektedir. Bu hastalarda kalça kırığı oluşumundaki temel etken paretik tarafta görülen osteoporozdur. Hemiosteoporoz gelişiminde başta immobilite ve kullanmama sorumlu tutulmakla beraber başka faktörlerin de rolü olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma, inme sonrası ilk yıllarında yürüyebilen hemiparezik hastalarda kemik  metabolizmasını  değerlendirmek için planlandı. Çalışmaya son bir yıl içinde geçirilmiş inme öyküsü ve buna bağlı hemiparezisi nedeniyle takip edilen, en azından kişisel yardım ya da cihaz desteği ile yürüyebilen 60 yaşından büyük 26 hasta alındı. Fonksiyonel durumu değerlendirmek için Barthel İndeksi kullanılırken inme şiddeti İskandinavya İnme Skalası ile değerlendirildi. Hastalarda lomber omurga ve heriki femur kemik dansitometrisi, paratiroid hormon, osteokalsin ve deoksipridinolin düzeyleri çalışıldı. Hemiparezili hastaların kemik yapım ve yıkım belirteçleri ve paratiroid hormon düzeylerini karşılaştırmak üzere 60 yaşından büyük, sistemik hastalığı olmayan 30 kişilik  bir kontrol grubu oluşturuldu. Bu çalışmada, erken dönemde yardımlı ya da yardımsız yürüyebilen inmeli hastalarda, iki alt ekstremite kemik yoğunlukları arasında fark saptanmamıştır. Bu nedenle hemiosteoporozun önlenmesi için hastaların erken dönemde rehabilitasyon programına alınması ve mümkün olan en kısa zamanda ambule olmalarının sağlanması önerilmiştir. 

Keywords : İnme, osteoporoz, hemiosteoporoz