Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 6

Primer Hipertrofik Osteoartropati (Pakidermoperiostozis)

Bülent Hazneci 1 ,İltekin Duman 2 ,Arif Kenan Tan 3 ,Kemal Dinçer 1 ,Tunç Alp Kalyon 4
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Ankara, Türkiye
3 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
4 T.C. Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilim Komisyonu Üyesi, Ankara

Çomak parmak pek çok sistemik hastalığa eşlik edebilecek bir bulgudur. Daha nadir karşılaşılabilen bir durum olan primer (idiopatik) hipertrofik osteoartropati (HOA)’ da ise parmaklarda çomaklaşmaya ek olarak belirgin cilt bulguları gözlenir. Bu sebeple primer HOA’ nın pakidermoperiostozis olarak tanımlanması çoğu çevrelerce kabul görmüştür. Primer HOA’ da cilt hipertrofisi bazen o kadar belirgindir ki yüz hatlarında kabalaşma ve aslan yüzü görünümü ilk bakışta akromegaliyi düşündürür. Bu makalede pakidermoperiostozis nedeniyle aslan yüzü gelişmiş bir hasta sunuldu ve literatür gözden geçirildi.

Keywords : Çomak parmak, primer hipertrofik osteoartropati, pakidermoperiostozis