Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 6

Miyofasiyal Ağrı Sendromu

Hüseyin Demir 1 ,Mustafa Çalış 2
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri

Miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) kas-iskelet sisteminin yaygın görülen ağrılı bir tablosu olup miyofasiyal tetik nokta, gergin bant ve yansıyan ağrıların gelişimi ile karakterizedir. Ayrıca bölgesel ağrı sendromu olarak da bilinir. Tanısı, ayırıcı tanısı ve tedavisinde bazı zorluklar mevcuttur. MAS’ın etiyolojisi hala kesin olarak bilinmediği için, çoğu tedavi protokolleri semptomlara yöneliktir. Tedavinin amacı ağrıyı azaltmak, kas boyu, eklem fonksiyonları ve postürü restore etmektir. Birçok çalışmada egzersiz, sprey ve germe uygulaması, ve tetik nokta enjeksiyonunun tedavide başarılı olduğu bulunmuştur. Bu derleme yazısında MAS, klinik özellikleri, ayırıcı tanısı ve tedavisi konusundaki güncel bilgileri sunmayı amaçladık

Keywords : Miyofasiyal ağrı sendromu, nonartikuler romatizma, bölgesel ağrı sendromu