Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 4

Romatoid Artritli Hastalarda İkinci Basamak İlaç Kullanım Sürelerinin Toplam Hastalık Sürelerine Oranları ve İlaçların Kesilme Nedenleri

Reyhan Tuncay 1 ,Emel Ekşioğlu 2 ,Eda Gürçay 3 ,Aytül Çakcı 4
1 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Etlik İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
4 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Romatoid artritli (RA) hastalarda tedavideki amaç hastalık aktivitesini kontrol altına almaya yönelik ilaçları (DMARD) kullanarak eklem hasarını ve özürlülüğü minimuma indirmektir. Ancak bu ilaçların etki ve yan etki profilleri ilaç kullanımını sınırlandırabilmektedir. 
 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 85 RA'lı hastanın DMARD kullanma oranı, ilaç kullanma süresinin (ay) toplam hastalık süresine (ay) bölünmesiyle % (yüzde) olarak hesaplanmış; ilaçların yan etkileri ve ilaç kesilme nedenleri sorgulanmıştır. 
 

Bulgular: Hastalık süresince en uzun kullanılan ilaç sulfasalazin (%27) olarak bulunmuştur. Sülfasalazin ve antimalaryaller en fazla etkisizlik (sırasıyla %35,7, %47,8), metotreksat gastrointestinal intoleransı (%36,4), siklosporin nefrotoksisite (%71,4), leflunomid hematolojik yan etki ve hepatotoksisite (%37,5), altın preperatları yeni ilaçların çıkması (%70,8) nedeniyle kesilmiştir. 
 

Sonuç: RA tedavisinde etkinin maksimum, yan etkinin minimum olduğu ilaçlara halen ihtiyaç duyulmaktadır. 

Keywords : Romatoid artrit, hastalık modifiye edici ilaçlar, yan etki