Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 3

Sakral Yetersizlik Fraktürü: Olgu Sunumu

Nurdan Paker 1 ,Demet Tekdos 2
1 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Education and Research Hospital, İstanbul

Sakral yetersizlik fraktürü (SYF) sıklıkla yaşlı kadınlarda görülen bir çeşit stres fraktürüdür. Postmenopozal osteoporoz, kortikosteroid kullanımına bağlı gelişen osteoporoz ve radyoterapi gibi durumlara sekonder olarak gelişebilir. Genellikle nonspesifik pelvik ağrı veya bel ağrısı ile karakterizedir. SYF sıklıkla travma olmaksızın ya da minimal travma ile gelişir. Bel ağrısı ile klinik bulgu veren hastalarda SYF'nin mevcut olabileceği akılda tutulmalıdır. Bu yazıda salmon kalsitonin ve fiziksel tedavi yöntemleri ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiş olan SYF'li yaşlı bir kadın hasta bildirilmiştir. 

Keywords : Osteoporoz, sakral yetersizlik fraktürleri, yaşlı