Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 4

Akut Kompartman Sendromu Sonrası Gelişen Radial ve Ulnar Sinir Lezyonu

Ufuk Emre 1 ,Şenay Özdolap 2 ,Şanser Gül 3 ,Selçuk Keser 4
1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Zonguldak
2 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
3 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Zonguldak
4 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Zonguldak

Kompartman sendromu, ekstremitelerde kapalı kas fasyalarının içinde artmış perfüzyon basıncı nedeni ile meydana gelen iskemi sonucu, kas ve sinir dokularında fonksiyon kaybı ile karakterize klinik bir tablodur. Üst ekstremitede kompartman sendromuna yol açan bir çok neden vardır. Bu nedenler arasında, kemik kırıkları, kas ve yumuşak dokuda oluşan ezilme yaralanmaları, uzun süreli kompresyon, kasların avulsiyonu, yanık, böcek ısırıkları, aşırı egzersiz, enfeksiyon, kanama, intravenöz ilaç enjeksiyonu sayılabilir. Bu yazıda, vasküler, kas ve median sinir kesisi nedeniyle opere edilen hastada kompartman sendromu sonucu gelişen radial ve ulnar sinir hasarı sunulmaktadır. 

Keywords : Kompartman sendromu, ezilme yaralanması, ulnar sinir yaralanması, radial sinir yaralanması