Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

Ön Diz Ağrıları

Ömer Faruk Şendur 1 ,Yasemin Turan 1
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Ön diz ağrısı çocuk ve yetişkinlerde oldukça sık görülen bir bulgudur. Çeşitli faktörler ön diz ağrılarına sebep olmaktadır. Son yıllarda ön diz ağrılarının büyük çoğunluğunun patellofemoral eklemden kaynaklandığı rapor edilmiştir. Bu derlemede ön diz ağrısı ile ilişkili olan hastalıkların patofizyolojisi, kliniği, tanı ve tedavi yöntemleri son çalışmalar ele alınarak gözden geçirilmiştir. 

Keywords : Ön diz ağrıları, patellofemoral ağrı