Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

Elin Tendon Yaralanmalarının Rehabilitasyonu

Selma Polatkan 1
1 Klinik FTR, İstanbul

Fleksör tendon yaralanmaları elin en sık görülen yaralanmalarındandır. Cerrahi girişim sonrası oluşan iyileşme ve skar  dokusu, onarılan tendonları çevreye yapıştırarak hareketi sınırlar. Bu nedenle tendonun iyileşmesi için gerekli olan ameliyat sonrası atelleme ile tekrar kayabilmesi için uygulanan rehabilitasyon  protokolleri arasındaki dengenin sağlanması büyük önem taşır. Erken mobilizasyon teknikleri ise erken pasif ve erken aktif mobilizasyon olarak iki bölümde incelenir. Bu yöntemlerin hepsinde temel amaç tendonda kopma ve uzama olmadan yapışıklıkları önlemek ve tendonda maksimum bir kayma elde etmektir. Ekstansör tendonlar başparmak için beş, diğer parmaklar için yedi zona ayrılmıştır. Sık gözlenen çekiç parmak mallet fınger deformitesi, ekstansör tendon bütünlüğünün DIF eklem hizasında kaybolması sonucu meydana gelir. 3. ve 4. zonda meydana gelen ekstansör tendon yaralanmaları  sonucunda düğme iliği Boutonniere deformitesi gelişir. Özellikle 5,6 ve 7. zonlardaki ekstansör tendon yaralanmalarının ameliyat sonrası tedavisi 2. zondaki fleksör tendon yaralanmalarında olduğu gibi sorunludur. Bu nedenle erken mobilizasyon teknikleri tarif edilmiştir. 

Keywords : Fleksör tendon, ekstansör tendon, rehabilitasyon, erken mobilizasyo