Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlarının Nanoteknolojiden Beklentileri

Haydar Gök 1
1 Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Nanoteknoloji, metrenin milyarda biri ölçekte atom ve moleküller üzerinde çalışılarak tamamen farklı özelliklere sahip ve daha gelişmiş yeni materyaller, araçlar ve sistemlerin elde edilmesi süreci olarak bilinmektedir. Dünyayı ve insan hayatının hemen her yönünü derinden etkilemesine mutlak gözüyle bakılan bu yeni teknolojinin en büyük katkısının tıp alanında olacağı ön görülmektedir. Özellikle klinikteki uygulama alanları potansiyel olarak çok fazla olduğundan, fiziyatristlerin nanoteknoloji alanına girmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu derlemede daha çok Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanı ile ilgili olarak nanoboyutlu kontrollü salınım sistemleri, doku mühendisliği, nanogörüntüleme, nanomikrobiyoloji ve nanotüpler üzerinde durulacaktır.

Keywords : Nanoteknoloji, nanobiyoloji, rehabilitasyon, doku mühendisliği