Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 2

Rehabilitasyon Servisleri için Stratejik Pla

Haim Ring 1
1 Loewenstein Rehabilitation Hospital, Raanana, Israel, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, İsrail

Tüm dünyadaki rehabilitasyon tıbbı sistemleri, ne yazık ki, sadece ekonomik zeminlerde değil, genel olarak da zorluklarla yüz yüzedir, hatta bazıları varlıklarını sağlayabilmek için çaba sarf etmektedirler. Bu bağlamda, daha istikrarlı ve umut verici bir gelecek aramak için, politikacıların ve rehabilitasyon sistemi liderlerinin, içinde yaşadıkları sağlık sisteminin merkezindeki pozisyonlarını korumak, hatta ilerletmek için hangi elemanların düşünülmesi gerektiğinin analizini yapmaları önemlidir. Rehabilitasyon tıbbında araştırma ve gelişim için stratejik planlama yapmak ve yaratıcı düşünmek için beş ilgi alanı tanımlanabilir: 1-Klinik sonuçların ölçülmesi (maliyet etkinliği ve kalite güvencesi dahil), 2-Hizmet dağıtımı: Bakımın devamı, 3-Teknolojiler/yöntemler, 4-Farmakolojik tedaviler, 5-Fırsatlar (“hücreler”). Burada bu ilgi alanları tanımlanacak ve 30 yıl için bu alandaki kişisel ilişkiyle karşılaştırılarak analiz edilecektir. Ancak, –bölgesel ya da ulusal– her sistem, hatta etkinlik, stratejik planlarına en iyi neyin uyduğunun, tanımlanmış herhangi bir şeyin nerede kolaylıkla kapsanabildiğinin, insan ve materyal kaynaklarının nerede çıktığının ya da kazanılabileceğinin seçimini yapmalıdır. Hizmetlerin varlığı için ihtiyaç gerekçesi şart gibi gözükür, fakat tanımlanan maddelerin kalanının tümü bu amaca hizmet eder ve ciddi olarak düşünülmelidir. Hastalarımızın yaşam kalitesi hepsinin üstündedir ve onu geliştirmek için çok çabalamalıyız.

Keywords : Rehabilitasyon servisleri, rehabilitasyon, fiziyatri