Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 3

Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Osteoporoz

Duygu Geler Külcü 1
1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Omurilik yaralanması sonrası, patolojik kırıklara neden olabilen kemik kaybı ve osteoporoz geliştiği bilinmektedir. Başlangıçtan kısa bir süre sonra kemik degradasyonunda dramatik bir artma ve osteoblastik aktivitede azalma olmaktadır. Omurilik yaralanmalı hastalarda kemik mineral yoğunluğunu etkileyen; yaş, cinsiyet, yaralanma seviyesi, yaralanma üzerinden geçen süre, lezyonun komplet olup olmaması, hormon seviyeleri, ambulasyon düzeyi, spastisite ve uygulanan rehabilitasyon programları gibi birçok etken bulunmaktadır. Omurilik yaralanmalı hastalarda kemik kaybına sebep olan faktörler ve kemik kaybının nasıl önlenebileceğine yönelik çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu derlemede, yapılan araştırmaların sonuçları gözden geçirilmiştir.

Keywords : Omurilik yaralanması, osteoporoz, kemik mineral yoğunluğu