Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 3

Omuz Ağrısının Sık Görülmeyen Bir Nedeni; Radyasyon Pleksopatisi: Olgu Sunumu

Derya Demirbağ Kabayel 1 ,Ferda Özdemir 2 ,Ercüment Ünlü 3 ,Kemal Balcı 2 ,Nilgün Bilgili 2
1 Derya Demirbağ Kabayel; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Radyoloji Anabilim Dalı, Edirne

Brakial pleksit (BP), omuz ağrısının nadir nedenlerinden biridir. BP tablolarından olan radyasyon pleksiti; supraklavikuler bölge ve göğüs kafesi üst bölümüne radyoterapi uygulaması sonrası görülür. Biz; sağ omuz ağrısı ile gelen, ‘radyasyon pleksiti’ düşündüğümüz bir hastayı sunmayı amaçladık.  48 yaşında bayan hastanın, sağ omuzda ağrı ve güçsüzlük yakınması vardı. Hasta 4 yıl önce meme kanseri tanısı ile opere edilmiş ve sonrasında 5 hafta radyoterapi görmüştü. Hastanın fizik muayenesinde omuz kuşağı kaslarında kas gücü 2/5 olarak saptandı. Ağrısı vizüel analog skalaya (VAS) göre 9 düzeyinde idi. Yapılan elektromiyografik inceleme ve sağ brakiyal pleksus manyetik rezonans görüntüleme tetkiki sonucunda BP düşünülen hastaya metastaz ayırımı için farklı bir merkezde pozitron emisyon tomografi yaptırıldı ve brakial pleksusa metastaz saptanmadı. Medikal tedavi için gabapentin ve amitriptilin verilen hastanın ağrısı VAS 3 düzeyine geriledi. Malignite ve radyoterapi öyküsü olan hastalarda omuz ağrısı durumunda BP tanısı göz önünde bulundurulmalıdır. BP’ye bağlı ağrı tedavisinde gabapentin ve amitriptilin yararlı olabilir. 

Keywords : Omuz ağrısı, brakial pleksit, radyoterapi, gabapentin, amitriptili