Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 3

Yaş, Cinsiyet, Bolus Miktarı ve Bolus Yoğunluğunun Normal Yutmanın Akustik Sinyalleri Üzerine Etkisi

Sibel Eyigör 1 ,Adrienne L. Perlman 2 ,Xuming HE 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konuşma ve İşitme Bilim Dalı, Bornova, Izmir, Türkiye
3 Department of Statistics, University of IIIinois at Urbana-Champaign, IIIinois, USA

Amaç: Bu araştırmada normal yutma sırasında, yaş, cinsiyet, bolus miktarı ve bolus yoğunluğunun akustik sinyaller üzerine etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
 

Gereç ve Yöntem: Yaşları 3-85 arasında (n: 146) sağlıklı gönüllüler çalışmaya alındı. Katılımcılar yaşa göre; 3-5 yaş, 18-25 yaş, 70-85 yaş olacak şekilde gruplandı. Randomize olarak bolus miktarı ve yoğunluğuna göre, katılımcılar yutma serileri gerçekleştirdiler. Toplam 3056 yutma analiz edildi. Dört eylem karşılaştırıldı: akustik başlangıç, akustik pik, küçük inspiratuvar olmayan akımla ilişkili çıkış, akustik bitiş.
 

Bulgular: Akustik başlama zamanı için, miktar, yoğunluk ve cinsiyet açısından en genç grupta anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). En yaşlı grupta, akustik başlama zamanındaki değişkenlik diğer yaş gruplarından daha yüksekti (p<0,05). Akustik süre, erkeklerde belirgin olmak üzere, en yaşlı grupta en uzundu (p<0,05). Ayrıca, en yaşlı grup için, akustik bitiş zamanında miktar ve yoğunluk açısından anlamlı etki saptandı (p<0,05). 
 

Sonuç: Normal yutma sırasında, yaş, cinsiyet, bolus miktarı ve bolus yoğunluğunun akustik sinyaller üzerine etkisi ortaya konulmuştur. 

Keywords : Yutma, akustik sinyal, yaş, cinsiyet, bolus miktari, bolus yoğunluğu