Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

İnmeli Hastalarda Girişimsel Tedavi Yaklaşımları

Nurettin Taştekin 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Spastisite, inmeli hastalarda sık karşılaşılan bir komplikasyondur. Spastisite günlük aktiviteleri gerçekleştirmeyi önemli derecede engeller ve yaşam kalitesini düşürür. İnme sonrası gelişen spastisitenin tedavisi; fizik tedavi, iş-uğraşı tedavisi ile birlikte splintleme, oral antispastik ilaçlar veya lokal kemodenervatör ajanları içeren çoklu bir tedavidir. Bu tedavi programı içinde bulunan lokal ajanlardan botulinum toksini inmeli hastalarda gelişen fokal spastisitede etkin ve güvenilir bir ajan olarak kullanılmaktadır. Fenol ve alkol de fokal spastisitenin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu yazıda, inmede görülen spastisitede lokal tedavi yaklaşımları olarak kullanılan botulinum toksin, fenol ve alkol blokları hakkındaki bilgiler gözden geçirilecektir.

Keywords : İnme, spastisite, botulinum toksin, fenol enjeksiyonu, alkol enjeksiyonu