Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2007 , Vol 53 , Num 1

İnmeli Hastalarda Genel Rehabilitasyon Prensipleri, Yaşam Kalitesi ve Son Durum Değerlendirmesi

Sibel Eyigör 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

İnme hayatın tüm alanlarını etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Nörolojik yetersizlik ve fonksiyonel özürlülük ile sonuçlanan inmenin uzun dönemli sonuçları yaşam kalitesi üzerine önemli bir etkiye sahiptir. Bu sistematik derlemede, inmeli hastalardaki genel rehabilitasyon prensipleri, yaşam kalitesi ve inme sonrası son durum değerlendirilmesi son çalışmalar ele alınarak gözden geçirilmiştir.

Keywords : Yaşam kalitesi, inme, rehabilitasyon, tedavi rehberi