Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 4

Simfizis Pubiste Stres Kırığı: Olgu Sunumu

Nural Albayrak Aydın 1 ,Nisa Ünlü 2
1 Güven Hospital Physical Therapy and Rehabilitation Department, Ankara, Turkey
2 İntegra Görüntüleme Merkezi, Ankara

İki çeşit stres kırığı bulunmaktadır. Biri, sağlıklı kemiğin yorgunluk kırığı olup, alışılmadık mekanik yüklenme sonucu meydana gelir. Bu tip kırık genellikle genç erişkinlerde, sporcularda olduğu gibi, görülür ve sıklıkla metatarsaller, kalkaneus, tibia ve fibula etkilenir. Bir diğeri ise yetmezlik kırığıdır. Kemikler, yaş, metabolik hastalık veya geçirilmiş ortopedik ameliyatlar nedeniyle frajil bir hale gelir ve orta derecede bir stresi bile tolere edemez. Bu tip kırık sıklıkla yaşlıları etkiler ve pelvisi tutar. Stres kırıklarında yalnızca başlangıç radyografilerle tanı koymak zor olabilir. Genellikle manyetik rezonans görüntüleme, kemik sintigrafisi ve bilgisayarlı tomografi kırığın yerini tespit etmede ve tanı koymada kullanılmaktadır. Konservatif tedavi ile iyi sonuçlar elde edilebilir. Bu makalede genç sağlıklı erkek bir hastada osteopeniye sekonder gelişen simfizis pubisin yetmezlik kırığı olgusu sunulmuştur. 

Keywords : Stres kırığı, osteopeni, manyetik rezonans görüntüleme