Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2

Pediyatrik Medulla Spinalis Yaralanmalarında Nörojen Mesane ve Nörojen Barsak

Murat Ersöz 1
1 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Mesane ve barsak sorunları medulla spinalis yaralanmalı olgularda yaşam kalitesine olumsuz etkileri ve tedavi edilmediğinde yaşamı tehdit edebilmeleri nedeniyle mutlaka ele alınması gereken problemlerdir. Çocuk olgularda ise sürmekte olan büyüme ve fiziksel ve ruhsal maturasyon bu problemlerin ele alınmasında ve çözümünde bazı farklı yaklaşımları gerekli kılmaktadır. Bu derlemede çocuk medulla spinalis yaralanmalı olgularda nörojenik mesane ve barsağa yönelik uygulamalar, farklılıklar ve klinik deneyimler sunulmuştur.

Keywords : Nörojenik mesane, nörojenik barsak, pediyatrik medulla spinalis yaralanması