Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2

Pediyatrik Medulla Spinalis Yaralanmalarında Otonomik Disfonksiyonlar

Ayşe Nur Bardak 1 ,Belgin Erhan 2 ,Berrin Gündüz 2
1 İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Otonom sinir sisteminin kontrolü,supraspinal merkez tarafından sağlanmaktadır. Medulla spinalis sistem yaralanmalarında bu kontrol ortadan kalkacağı için, otonom sinir sisteminin fonksiyonu bozulur. Otonom sistem fonksiyon bozukluğu sonucu ortaya çıkan klinik tablolar, otonomik disrefleksi, hiperhidrozis, ısı regulasyon bozukluğu, ortostatik hipotansiyondur. Otonom disrefleksi; T6 ve üstündeki medulla spinalis yaralanmalarında görülür. Klinik bulgular kan basıncının normal değerin üzerine çıkması sonucu ortaya çıkar. Küçük çocuklar, semptomlarını tam olarak ifade edemedikleri için tanı koymak zordur. Hiperhidrozis, servikal ve torakal bölge lezyonlarında görülür ve terleyen bölge lezyon seviyesi ile ilişkilidir. 

Keywords : Pediyatrik medulla spinalis yaralanması, otonomik disfonksiyo