Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2

Pediyatrik Medulla Spinalis Yaralanmalarında Epidemiyoloji ve Patofizyoloji

Işıl Keleş 1
1 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale

Pediyatrik medulla spinalis yaralanmasında (MSY) insidans ve etiyolojinin bilinmesi risk gruplarının belirlenmesi, korunma yöntemlerinin geliştirilmesi, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha iyi planlanması için gereklidir. MSY bireyin hayatını her yönden önemli ölçüde ve genellikle kalıcı olarak değiştirir. Pediyatrik MSY nispeten nadirdir ve büyüme çağına özgü karakteristik anatomik ve fizyolojik özelliklere bağlı farklı bulgular gösterir. Pediyatrik hastalarda sıklıkla gözlenen çeşitli klinik deformitelerden büyüme ve gelişmenin karşılıklı etkileşiminin yaralanma ile değişime uğraması sorumludur. Pediyatrik MSY insidansı erişkinlere göre daha azdır ve tüm spinal yaralanmalarının %1-10’unu oluşturur. Ancak tanısal çalışmalar ve görüntüleme yöntemleri erişkinden farklıdır ve özel dikkat gerektirir. Bu makalede farklı ülkelerdeki epidemiyolojik veriler ve kendine has özellikleri ile pediyatrik MSY patofizyolojisi ana hatları gözden geçirilmiştir. 

Keywords : Pediyatrik, medulla spinalis yaralanması, epidemiyoloji, patofizyoloj