Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 3

Miyotonide Gevşeme Zamanının Elektromiyografik Ölçümü: Miyotonik Distrofili Bir Olguda Rehabilitasyon Programının Gevşeme Zamanına Etkisi

Gönen Mengi Özsaraç 1 ,Zeynep Erdoğan 1 ,Mehmet Beyazova 2
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
2 Gazi Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Miyotonik distrofi, seyrek görülen bir kas hastalığıdır. Bu hastalık için ilaçla tedavi olanakları sınırlı olduğundan rehabilitasyon çalışmaları önem kazanmıştır. Ancak rehabilitasyon çalışmalarının yararı konusundaki görüşler açık değildir. Bu olgu sunumu, 33 yaşında miyotonik distrofi tanısı almış bir kadın hastanın rehabilitasyonu ve rehabilitasyonun kas gevşeme zamanı ve diğer işlevler üzerine etkilerini ele almaktadır. Hastaya 21 seanslık rehabilitasyon programı uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrasında hastanın el fleksör kas gevşeme zamanı elektromiyografik olarak ölçüldü ve çeşitli işlevlerin fonksiyonel değerlendirilmesi yapıldı. Rehabilitasyon programı sonucunda hastanın kas gevşeme zamanında ve fonksiyonel bulgularında değişiklik saptanmadı. Diz kaslarının tepe döndürme momenti değerlerinde artış oldu. 

Keywords : Miyotonik distrofi, rehabilitasyon, kas gevşeme zamanı