Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 3

Ağrısız Seyreden Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu

Banu Dilek 1 ,Özlem El 2 ,Ebru Şahin 3 ,Selmin Gülbahar 2 ,Çiğdem Bircan 4 ,Elif Akalın 2
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir

Radius distal uç kırığı gelişen 57 yaşında kadın hasta altı hafta immobilizasyon sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyon amacıyla değerlendirildi. Etkilenen el bileği ve elinde şişlik, terleme, el bileği ve parmak hareketlerinde kısıtlılık ve tremor yakınmaları vardı. Ağrı yakınması yoktu. Fizik muayenede aktif ve pasif el bileği ve parmak hareketlerinde belirgin kısıtlılık, el bileği ve elde şişlik, ısı artışı, terleme artışı ve tremor tespit edildi. Allodini ve hiperaljezisi yoktu. Hastaya Zyluk skorlama sistemi kullanılarak kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS) Tip I tanısı konuldu. Fizik tedavi programı sonrasında yakınmaları belirgin olarak azaldı ve hastanın izlemi süresince ağrı yakınması olmadı. Bu olgu immobilizasyon dönemi sonrasında kompleks bölgesel ağrı sendromu için tipik olan sudomotor, vazomotor ve motor semptom ve bulguların belirgin olmasına rağmen ağrısız olması ve literatürde böyle olgulara az rastlanması nedeniyle sunulmuştur.

Keywords : Ağrı, kompleks bölgesel ağrı sendromu, immobilizasyo