Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 3

Geçici Kalça Osteoporozu: Olgu Sunumu

İlhan Sezer 1 ,Hilal Kocabaş 1 ,Meral Bilgilisoy 1 ,Meltem Alkan Melikoğlu 2 ,Erdal Girgil 1
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Antalya
2 Ataturk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Geçici kalça osteoporozu nadir görülen, kendini sınırlayan ve nedeni bilinmeyen bir hastalıktır. Hastalık ilk defa 1959 yılında Curtiss ve Kincaid tarafından hamileliğinin 3. trimesterindeki üç hastada, kalçanın geçici demineralizasyonu olarak tanımlanmıştır. Çoğunlukla orta yaş erkekler ile gebeliğin 3. trimesterdeki kadınları etkilemektedir. İlk bulgu genelde akut, progresif kalça ağrısı olup, sinovit ve osteopeni yapan diğer nedenler tabloya eşlik etmez. Eklem aralığı çoğunlukla korunmuştur. Benign seyirli bir hastalık olan geçici kalça osteoporozu genellikle kendiliğinden birkaç ayda tamamen geriler. Biz bu makalede; geçici kalça osteoporozu sendromunu, sağ kalça ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvurarak geçici kalça osteoporozu tanısı alan bir erkek olgu eşliğinde özetlemek istedik. 

Keywords : Geçici osteoporoz, kalça ağrısı, kemik iliği ödemi