Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2

Düflük Doz Metotreksat Alan Romatoid Artritli Bir Hastada Pansitopeni Gelişimi

Ata Çevik 1 ,Vehbi Erçolak 1 ,Gülçin Ecemiş 1 ,Özgür Ecemiş 1 ,Rahmi Aslan 1 ,Ferhan Cantürk 2 ,Nil Güler 1 ,Berna Tander 3 ,Bünyamin Kısacık 4 ,Umut Utku 1
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsu
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
4 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat

Metotreksat (MTX), Romatoid Artrit (RA) tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir antiromatizmal ilaçtır. Düşük doz MTX tedavisine bağlı pansitopeni yaşamı tehdit eden istenmeyen bir etkidir, bu da bilinen risk faktörleriyle birlikte görülebilir. Bu olgu sunumunda pansitopeni nedeniyle kliniğimize yönlendirilen 33 yaşında 6 yıldır düşük doz MTX kullanan RA’lı kadın hasta bildirilmiştir. Bu olguyla, düşük doz MTX tedavisinin güvenli olduğunu fakat diğer ilaçlarla birlikte verildiğinde ve dehidratasyon hallerinde dikkatli olunması gerektiğini vurgulamak istedik. 

Keywords : Düşük doz metotreksat, pansitopeni, romatoid artrit