Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 2

Anormal Kemik Sintigrafisi Olan Osteopoikilozlu Bir Olgu

Alev Gürgan 1 ,Serpil Bal 2 ,Yasemin Turan 3 ,Gonca Deniz 4
1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
2 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
3 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
4 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Osteopoikiloz  birçok kemik patolojiyi taklit edebilen, nadir görülen bir osteosklerotik displazidir. Tanı sıklıkla tesadüfen çekilen radyografik grafilerle konur. Kemik sintigrafisi osteopoikilozda genellikle normal olmasına rağmen özellikle genç hastalarda normal olmayan tutulumlar görülebilir. Burada bel ve kalça ağrısı yakınması ile farklı tanı ve gereksiz tedaviler almış, anormal sintigrafik tutulumları ile birlikte, tipik radyografik görüntüleri olan 25 yaşında osteopoikiloz tanılı bir kadın hasta sunulmaktadır. 

Keywords : Osteopoikiloz, osteosklerotik displazi, kemik sintigrafisi