Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1

Romatoid Artritte Omurga Tutulumu

Ömer Faruk Şendur 1 ,Yasemin Turan 1
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Romatoid artritin servikal omurgayı etkilediği iyi tanımlanmıştır. Boyun tutulumunun aksine, torakal ve lomber omurga tutulumu daha nadir incelenmiştir. Bu yazıda, romatoid artritte omurga tutulumunun fizyopatolojisi, klinik bulguları ve radyolojik görüntüleme yöntemleri güncel yayınlarla birlikte gözden geçirilmiştir. 

Keywords : Romatoid artrit, servikal, torakal, lomber, omurga