Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1

Erken Dönem Karpal Tünel Sendromunda Median-Ulnar Sinir ve Median-Radial Sinir Latans Farkı Testlerinin Kullanımı

Berrin Leblebici 1 ,Mehmet Adam 1 ,Selda Bağış 2 ,Mahmut Nafiz Akman 3
1 Başkent Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana, Türkiye
2 Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Istanbul, Türkiye
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Başlangıç dönemindeki karpal tünel sendromlu hastalarda median sinir-ulnar sinir ve median sinir-radial sinir latans farkı testlerinin kullanılabilirliğini araştırmak.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya klinik bulgular ile karpal tünel sendromu tanısı konulan   168 kadın, 243 el alındı. Aynı yaş grubunda ve bulguları normal olan 46 kadın ise kontrol grubu olarak  kabul edildi. Rutin elektrofizyolojik yöntemlere ek olarak median sinir-ulnar sinir, ve median sinir-radial sinir ile latans farkı testleri uygulandı. Klinik bulgu olarak VAS, Tinel testi, Phalen testi  kullanıldı. Klinik bulguların şiddeti ve fonksiyonel düzeyi belirlemek için Boston skalası kullanıldı.
 

Bulgular: 4 parmak median sinir ulnar-sinir duysal latans farkı testi ile 1. parmak median sinir-radial sinir duysal latans farkı testlerinin   duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek olup, aralarında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Latans farkı testleri ile Tinel testi, Phalen testi, VAS ve Boston skala arasında  anlamlı korelasyon saptanmıştır.
 

Sonuç: Median sinir-ulnar sinir ve median sinir-radial sinir latans farkları testleri özellikle başlangıç düzeyindeki hastaları saptamakta iyi bir alternatiftir. 

Keywords : Median sinir, karpal tünel sendromu, elektrofizyolojik testler, latans farkı testleri.