Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1

Serebral Palsi Polikliniğine Müracaat Eden Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

Kadriye ÖNEŞ 1 ,Özlem Gültekin 2 ,Ebru Yılmaz 2 ,Banu Çetinkaya 2 ,Berna Çelik 3 ,Nil Çağlar Sayıner 4
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Klinik, İstanbul
3 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
4 Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada amaç, 3. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği  serebral palsi (SP) özel polikliniğine müracaat eden, SP tanısı almış hastaların demografik ve klinik özelliklerini belirlemekti.
 

Gereç ve Yöntem: İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi SP polikliniğine 2003-2006 yılları arasında başvuran hastalar çalışmaya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, sınıflandırma, etiyolojik faktörler, kas-iskelet sistemine ait deformiteleri değerlendirildi. Çalışma tanımlayıcı araştırma olarak planlandı. 
 

Bulgular: Yaş ortalamaları 6,16±3,73 olan 113 hasta (61 erkek-52 kız) çalışma döneminde polikliniğe müracaat etti. SP tipi, 100 hastada spastik (% 88,50), 7 hastada diskinetik (% 6,19), ve 6 hastada mikst (% 5,31) olarak bulundu. En sık görülen etiyolojik risk faktörleri asfiksi, düşük doğum ağırlığı, preterm doğum ve postnatal konvülsiyonlardı. Eşlik eden hastalıklar sırasıyla en sık kas-iskelet deformiteleri, konuşma patolojileri ve görme problemleriydi.
 

Sonuç: SP’nin erken tanısı  etiyolojik faktörlerin iyi bilinmesini ve bu durumda bebeklerin takibini gerektirir. SP’li bebeklerin tedavisi multidisipliner ve yaşam boyudur.

Keywords : Serebral palsi, demografik özellikler