Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 4

Servikal Radikülopatili Hastalarda Postüral Performans

Demirhan Dıraçoğlu 1 ,Cem Cihan 2 ,Halim İşsever 3 ,Resa AYDIN 4
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
3 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Başta whiplash yaralanmaları olmak üzere servikal bölgeyi etkileyen çeşitli hastalıklar postüral performansı etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı boyun ve/veya kol ağrılı hastalar arasında servikal kök basısı olanlar ve kök basısı olmayanların postüral performans açısından karşılaştırılmasıdır.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya son 6 aydır devam eden boyun ve/veya kol ağrısı olan ve son 6 ayda çekilmiş servikal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikinde en az bir spinal seviyede servikal kök basısı tespit edilen 34 hasta ile (radikülopati grubu), son 6 aydır boyun ve/veya kol ağrısı olmasına rağmen MRG’de kök basısı saptanmayan 37 kişi (boyun ağrısı grubu) alındı. Postüral performans, bilgisayar destekli statik postürografi ile değerlendirilerek sekiz farklı pozisyondaki ölçümlere göre hesaplanan düşme riski değeri, stabilite indeksi (Sİ), ağırlık dağılım indeksi (ADİ) ve Fourier frekans değerleri incelendi.
 

Bulgular: Radikülopati grubunda hesaplanan düşme riski, toplam stabilite indeksi ve F2-4 Fourier frekansında servikal rotasyon ve ekstansiyonda yapılan ölçümlerde boyun ağrısı grubuna göre anlamlı olarak daha kötü sonuçlar elde edildi (p<0,05). Gruplar arasında toplam ADİ değeri açısından ve diğer pozisyonlarda yapılan ölçümlerde fark bulunamadı (p>0,05). 
 

Sonuç: MRG ile saptanan servikal kök basısı olan kişiler, servikal kök basısı olmayanlara göre bazı postürografik parametreler açısından olumsuz ölçüm sonuçları vermektedir. Bu sonuçların klinik önemi araştırılmalıdır. 

Keywords : Servikal radikülopati, postürografi, postüral performans