Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Yaşlılara Yönelik Hidroklimatoloji Balneoterapi Uygulamaları

Sami Hizmetli 1
1 Cumhuriyet Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Organizmanın giderek biyolojik verimliliğini kaybetmesini, çevresi ile uyumda güçlük çekmesini ve direnç mekanizmalarındaki gerilemeyi yaşlılık olarak tanımlamaktayız. Yaşlılık ve buna bağlı oluşan medikal sorunlar, ekonomik olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde artık önemli bir toplumsal problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla yaşlı geriatrik bir hastanın tedavisi, geriatrik programlı bir bakımevinden, kaplıca kür merkezlerine ve geniş bir rehabilitasyon merkezine kadar uzanan bir tedavi zincirini oluşturmaktadır.  Böylece bu merkezlerde uygulanan çeşitli medikal tedaviler, diyet tedavileri, fiziksel terapi ile beraber uygulanan egzersiz tedavileri ve kaplıca kür merkezlerinde yapılan çeşitli balneoterapi ve hidroterapi yöntemleri yaşlı geriatrik hastaların disabilite oranlarını düşürmekte ve yaşam kalitelerini artırmaktadır.

Keywords : Yaşlılık, rehabilitasyon, balneoterapi