Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 2

Yaşlılarda Osteoartrit Tedavisine Güncel Yaklaşımlar

Reyhan Çeliker 1
1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Yaşlı populasyonda osteoartrit (OA) en sık görülen artrit tipidir ve fonksiyonel kısıtlılığın önemli bir sebebidir. OA daha çok kalça ve diz gibi büyük eklemleri etkiler. Genel olarak toplumda 65 yaş üzeri bireylerde semptomatik OA %40’a varan oranlarda görülebilir. OA’de tedavinin amaçları eklem ağrısı ve tutukluğunu azaltmak, eklem mobilitesini korumak ve iyileştirmek, fiziksel kısıtlılıkları ve engelliliği azaltmak, yaşam kalitesini arttırmak, eklem hasarının ilerlemesini önlemek, ve hastalığın seyri ve sonuçları konusunda hastayı eğitmektir. Son yıllarda hazırlanan tedavi kılavuzları eğitim, düzenli iletişim, fizik tedavi, aerobik, kuvvetlendirme ve su-içi egzersizler, kilo verme, yürümeye yardımcı cihazlar, dizlikler, ayakkabı ve tabanlıklar, termal modaliteler, transkutanöz elektriksel sinir uyarımı ve akupunktur gibi non-farmakolojik modaliteleri de kapsar. Önerilen farmakolojik tedaviler asetaminofen, non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar, topikal anti-inflamatuvar ilaçlar ve kapsaisin, intraartiküler kortikosteroid ve hyalüronatlar, semptomatik yavaş etkili OA ilaçları ve opioid analjezikleri içerir. Kılavuzlarda önerilen cerrahi modaliteler arasında total eklem replasmanı, tek kompartmanlı diz replasmanı, osteotomi, eklem koruyucu cerrahi girişimler, artroskopik debridman ve eklem füzyonu sayılabilir. Kalça ve diz OA hastalarında en uygun tedavi farmakolojik ve non-farmakolojik tedavi modalitelerinin birlikte kullanılmasıdır. 

Keywords : Osteoartrit, tedavi, diz, kalça