Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 1

Osteoporotik Kalça Kırıklı Hastada Medikal Tedavi

Yeşim Kirazlı 1
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

İkinci kalça kırığı insidansının oldukça yüksek olduğu, kalça kırığı geçirenlerin %6-10’unun 4 yıl içinde ikinci bir kalça kırığı geçirdiği bilinmektedir. Önceki kalça kırığı sadece yeni bir kalça kırığı için değil, aynı zamanda vertebra, ön kol kırığı gibi diğer osteoporotik kırıkların geçirilmesi için de önemli bir risk faktörüdür. Kalça kırığı sonrası dual-enerji X-ray absorbsiyometre tetkiki istenmesi ve tedavi oranları halen çok düşük düzeylerdedir. Kemik mineral yoğunluğu ölçümü yapılan hastalara daha çok tedavi uygulanmaktadır. Dolayısı ile kırık geçiren kişilere ortopedi kliniğinde iken kemik mineral yoğunluğu istenmesi osteporozun değerlendirilmesini ve tedavi oranını arttırabilir. Osteoporozla ilişkili tüm kılavuzlar osteoporotik kırık geçirmiş bir kişinin mutlaka medikal tedavi yöntemleriyle tedavi edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kalsiyum ve D vitamini destek tedavisi osteoporoz tedavisinin temelini oluşturmaktadır. Kırıkların engellenmesi için minimum etkin doz kalsiyum için 1200 mg/gün; D vitamini için ise 800 IU/gündür. Kalça kırığını engellemede etkin osteoporoz tedavi ajanları bulunmaktadır. Ancak kırığı önlemeye yönelik koruyucu önlemler ve kırık sonrası tedavi halen çok yetersizdir. Hastalara medikal tedavi önerilse bile büyük kısmı erken dönemde tedaviyi bırakır. 

Keywords : Kalça kırığı, osteoporoz, medikal tedavi