Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 1

Kalçanın Geçici Osteoporozu

Rengin Güzel 1 ,Sibel Başaran 1
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Kalçanın geçici osteoporozu genellikle orta yaş erkeklerde ve üçüncü trimester gebelerde görülen, spontan başlayan akut kalça ağrısı ile karakterize bir durumdur. Şüphe edilen olgularda manyetik rezonans görüntülemede ağrının başlangıcından sonraki 48 saat içinde kemik iliği ödemi saptanabilir. Geçici osteoporoz tanısı bir dışlama tanısıdır ve kalça ağrısı ile birlikte kemik iliği ödemi yapabilen diğer hastalıkların ayırıcı tanısının yapılması önemlidir. Kendi kendini sınırlayan bir durum olmasına rağmen özellikle ilk altı ay içinde migratuvar hal alabileceği ve diz, ayak bileği, kontrlateral kalça gibi alt ekstremitenin diğer eklemlerini de tutabileceği akılda tutulmalıdır. Tedavide eklemin korunması ve yükün azaltılması esastır, antirezorptif ilaçlardan yarar sağlanabilir. Bu derlemede kalçanın geçici osteoporozu, migratuvar osteoporoz, gebelikle ilişkili osteoporoz ve geçici kemik iliği ödemi sendromu gibi terminolojilerle anılan durumların kısa bir özeti yapılmıştır.

Keywords : Kalçanın geçici osteoporozu, geçici kemik iliği ödemi sendromu, bölgesel migratuvar osteoporoz, kalça eklemi