Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 1

Ön Diz Ağrılarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Banu KURAN 1 ,Beril Doğu 2
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Patellofemoral ağrı sendromu (PFAS) genellikle fiziksel olarak aktif ve genç erişkinlerde görülen, kas-iskelet sisteminin ağrılı bir durumudur. Patellofemoral eklemde tekrarlayan yüklenmeye yol açan aktiviteler ile şiddetlenen, yaygın ön veya retropatellar diz ağrısına neden olur. Etiyoloji multifaktöryel olup, biyomekanik, müsküler ve aşırı aktivite teorilerini içerir. Çoğu hasta için dikkatli anamnez ve fizik muayene tanı konulması için yeterlidir. Tedaviye herhangi bir görüntüleme olmadan başlanabilir. Uygun tedaviye rağmen semptomların devamı halinde osteokondritis dissekans, patella bipartita ve neoplazm gibi patolojileri ekarte etmek için radyolojik tetkik gereklidir. Başlangıçta tedavi non-operatif olmalı ve geniş kapsamlı rehabilitasyon programı ile geçici aktivite kısıtlanmasını içermelidir. 

Keywords : Patellofemoral ağrı sendromu, fizik muayene, tedavi