Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 1

Diz Osteoartriti

Füsun Güler Uysal 1 ,Sibel Başaran 2
1 Fullcare Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Osteoartrit (OA) en sık görülen artrit formu olup prevalansı yaşla birlikte artış göstermektedir. Diz OA’sı yaşlılarda en sık görülen fiziksel yetersizlik nedenidir. Elli beş yaş üzeri erişkinlerde semptomatik diz OA prevalansı %13 olarak bildirilmiştir. OA sadece eklem kıkırdağını değil, subkondral kemik, ligamanlar, kapsül, sinovyal membran ve periartiküler kaslar dahil tüm eklem yapılarını etkilemektedir ve bir organın (sinovyal eklem) bozukluğudur. Eklemde oluşan mekanik bir hasar sonucu başlayan OA, eklemi iyileştirme ve anormal biyomekaniği düzeltme çabası olarak tanımlanabilir. OA’nın uzun süredir kullanılan primer ve sekonder olarak sınıflandırılmasından uzaklaşılmıştır, çünkü OA her zaman bir duruma sekonder olarak gelişmektedir. Diz OA tanısı, klinik pratikte öykü ve fizik inceleme ile yapılmalıdır. Radyografi klinik düşünceyi desteklemek ve başka patolojileri dışlamak amaçlı kullanılır. Ayırıcı tanıda diğer inflamatuvar romatizmal hastalıklar, predispozan hastalıklar ve lokal diz hastalıkları düşünülmelidir. OA tedavisinde farmakolojik, non-farmakolojik, intraartiküler ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Tedavide bireye özel hastalık yönetimi oluşturulurken mevcut tedavi rehberleri göz önüne alınmalıdır. Bu derlemede güncel tedavi rehberleri detaylı olarak gözden geçirilmiştir.

Keywords : Diz osteoartriti, etiyopatogenez, tedavi, rehberler