Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2009 , Vol 55 , Num 1

Bilateral Sakroileit ile Birlikte Görülen Romatoid Artrit

Yalkın Çalık 1 ,Ersun Baş 1 ,Safinaz Ataoğlu 2 ,Selma Yazıcı 3
1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Düzce
2 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakir, Türkiye

Romatoid artrit etiyolojisi belli olmayan, eklemleri simetrik olarak tutan, eroziv sinovit ile karakterize kronik, progressif, sistemik otoimmun bir hastalıktır. Romatoid artrit sıklıkla periferik eklemleri etkilerken, aksiyel iskelet tutulumu nadirdir. Omurgada servikal eklemler tutulurken nadir de olsa sakroiliak eklem tutulumu da görülebilir.  Bu olgu sunumunda romatoid artrit tanısı konulan bir hastada bilateral sakroiliak eklem tutulumunun da olması üzerine ayırıcı tanılar yapılarak konu ilgili literatür eşliğinde tartışılmıştır. 

Keywords : Romatoid artrit, sakroileit