Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

inmede Spastisite Tedavisi

Belgin Erhan 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Spastisite hastanın fonksiyonu, bakımı, konforu ve medikal durumunu olumsuz etkiliyorsa tedavi edilmelidir. Öncelikle nosiseptif ve eksteroseptif uyarılar spastisiteyi arttırdığı için bunlar giderilmelidir. Germe egzersizleri, pozisyonlama, ortezleme, buz tedavisi, elektrik stimulasyonu inme sonrası görülen spastisite tedavisinde yararlı bulunmuştur. Oral antispastikler inme spastisitesinde kullanılan diğer tedavi ajanlarıdır. Oral antispastik ajanların en az etkili olduğu hasta grubu inmeli hastalardır. İnmeli hastalar ilaçların kognitif yan etkilerine daha duyarlıdır ve bu ajanların bir kısmı inmede nörolojik iyileşmeyi olumsuz etkilerler. Oral ajanların bu yan etkilerinden dolayı son yıllarda inme spastisitesinde lokal farmakolojik ajanlar ön plana çıkmıştır. Fenol ve botulinum toksin A enjeksiyonları tedavide etkili bulunmuşlardır. Spastisite tedavisi sıklıkla birçok disiplinin bir arada yürüttüğü bir tedavi algoritması gerektirir ve tedavi seçeneği ne olursa olsun tam bir nörorehabilitatif programla desteklenmelidir.

Keywords : İnme, spastisite, spastisite tedavisi