Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

inme ve Kök Hücre Tedavisi

Şafak şahir Karamehmetoğlu 1
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Son zamanlara kadar merkezi sinir sistemi (MSS)'nde rejenerasyon olmadığı kabul ediliyordu. Son 10-15 yılda nöron ve astrositlerde rejenerasyonun mümkün olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bunun sonucunda inme, travmatik beyin hasarı ve MSS'nin diğer hastalıklarında umut verici gelişmeler meydana gelmiştir. Bu konuda yapılan araştırmalar başlıca iki yol takip etmişlerdir; dışarıdan kök hücre nakli veya endojen kök hücrelerin aktive edilmesi. İnme gibi, MSS'nin her türlü hücresini etkileyebilen bir hastalık için çok ideal bir tedavi yöntemi olarak görünmesine rağmen, kök hücre tedavisi halen ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Kolay bulunan, bol, güvenli ve etkinliği klinik araştırmalarla bilimsel ortaya konmuş bir kök hücre kaynağı henüz ortaya konamamıştır. Kök hücrenin hangi durumlarda, kimlere ve nasıl uygulanacağı halen çok tartışmalıdır ve daha çok bilimsel araştırmaya gereksinim vardır. Kök hücre ile ilgili umut verici gelişmeler, rehabilitasyon çalışmalarının ihmal edilmesine neden olmamalıdır.

Keywords : Strok, kök hücre, rejenerasyon