Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

Medulla Spinalis Yaralanmal› Hastalarda Geç Dönem Takip Protokolü

Belgin Erhan 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Son yıllarda omurilik yaralanmalı hastaların yaşam beklentileri artmıştır. Hastalığın kronik süreçli olması nedeni ile uzun dönemde yakın takipleri mortalite ve morbiditeyi azaltmak, yaşam kalitesini arttırmak açısından önemlidir. Omurilik yaralanması sonrasında hastanın takibi genel prensiplerin yanı sıra kişiye özel olmalıdır. Takipler deneyimli bir ekip tarafından multidisipliner yaklaşımla yapılmalıdır. Özellikle üriner sistem, solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, sinir sistemi, gastrointestinal sistem, cilt ve kas iskelet sistemi belirlenmiş protokollerle takip edilir. 

Keywords : Omurilik yaralanması, geç dönem takip