Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

Medulla Spinalis Yaralanmas› ve Kök Hücre Tedavisi

Şafak Şahir Karamehmetoğlu 1
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Omurilik yaralanmalarında kök hücre uygulamaları son on yılda katlanarak artmıştır. Bir taraftan umut verici gelişmeler olurken bir taraftan da ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Kök hücrenin hangi durumlarda, kimlere ve nasıl uygulanacağı halen çok tartışmalıdır ve daha çok bilimsel araştırmaya gereksinim vardır. Bu arada rehabilitasyon çalışmaları ihmal edilmemelidir. İlerideki olası kök hücre uygulamaları kasları, eklemleri, mesane, barsak ve diğer organları iyi durumda olanlar için faydalı olacaktır. 

Keywords : Omurilik yaralanması, kök hücre, rejenerasyo