Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

Medulla Spinalis Yaralanmalar›nda Ortez Kullan›m›

Nafiz Bilsel 1
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Torakolomber omurga kırığına bağlı medulla spinalis yaralanmalı hastalarda cerrahi yöntemlerle kırığı stabil hale getirmek ve hastanın mümkün olduğunca erken rehabilitasyonuna başlamak en uygun tedavi yöntemidir. Erken rehabilitasyon, gelişebilecek komplikasyonların önlenmesinde çok önemlidir. Cerrahi yöntemle gerekli stabilizasyon sağlanan hastalarda spinal ortez kullanımına da gerek kalmaz ve buna bağlı komplikasyonlar da (yatak yaraları, solunum dolaşım sorunları) ortadan kalkar. Kronik dönemde ise paraplejiye bağlı omurga deformitelerini spinal ortezle düzeltmek pratik olarak hastalar tarafından pek kullanılamaktadır. Özellikle pediatrik paraplejide cerrahi korreksiyon giderek tavsiye edilen yöntemdir.

Keywords : Medulla spinalis yaralanması, ortezler, spinal ortezler, omurga kırıkları, stabilizasyo