Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

Travmatik Syringomyeli

Sabri Aydın 1 ,Hakan Bozkuş 2 ,Ali Fahir Özer 2 ,Tunç Öktenoğlu 2 ,Mehdi Sasani 2
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Vehbi Koç Vakfı Hastanesi, Nöroşirürji Departmanı, İstanbul

Syringomyeli “spinal korddaki boşluk” anlamına gelmektedir. Syringomyeli oluşumunu açıklayan birçok teori vardır. İnsidansı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) klinik kullanıma girmeden tüm medulla spinalis yaralanmalarının %3'ü, ancak MRG'den sonra %12'sidir. Spinal kord yaralanmalarında prognozun kötüleşmesinde en önemli neden travmatik syringomyelidir. Cerrahi tedavi kriterleri lezyona göre seçilmelidir. Kötüye giden hastada preoperatif MRG'nin iyi değerlendirilmesi gerekir. Cerrahi algoritma preoperatif MRG bulgularına göre planlanmalıdır. Travmatik syringomyelide hastanın preoperatif nörolojik bulguları ve MRG bulguları birlikte değerlendirilmeli ve sonucuna göre uygun cerrahi girişim seçilmelidir. 

Keywords : Syrinks, syringomyeli, travmatik syringomyeli, spinal kord yaralanması