Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2006 , Vol 52 , Num 2

ileri Ortezler

Ayşe Nur Bardak 1
1 İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Paraplejik hastalarda ayakta durma ve yürüme fonksiyonel, psikolojik ve fizyolojik avantaj sağlamaktadır. Bugüne kadar ayakta durma ve yürüme amaçlı üç farklı sistem geliştirilmiştir. Bunlar mekanik ortezler, fonksiyonel elektrik stimülasyon (FES) sistemleri ve hibrid ortezlerdir. Mekanik ortezlerde giyme ve çıkarma zor, enerji tüketimi fazladır. FES sistemlerinde giyme ve çıkarma kolay, görüntüleri kozmetiktir. Ancak bu sistemde kas ve sinirlere uygulanan sürekli elektrik akımı kaslarda yorgunluk nedeni olmakta ve enerji harcamasını arttırmaktadır. Hibrid sistemlerde ise mekanik ortezlerle FES kombine edilerek kas yorgunluğu, enerji tüketimi azaltılmaya çalışılır. 

Keywords : FES sistemleri, hibrid ortezler, yardımcı teknoloji