Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2010 , Vol 56 , Num 2

Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Beslenme

Belgin Erhan 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.56.s64

Medulla Spinalis yaralanması (MSY) gibi majör travma geçirmiş hastalarda beslenme desteğinin önemi son yıllarda artmıştır. Majör travmalardan hemen sonra vücutta bazı metabolik değişiklikler olur; hipermetabolizma gözlenir ve özellikle katabolizma hızında artış ve aşırı nitrojen kaybı olur. Bunun sonucunda vücuttaki enerji depoları tükenir, yağsız kas kütlesinde kayıp olur, protein sentezi azalır ve immün yanıt bozulur. MSY’de hastalığın doğasından dolayı denervasyon, immobilizasyon ve buna bağlı kas kütlesi kayıpları zaten vardır. Tüm bu olumsuzluklara yukarıda sayılan travma sonrası metabolik değişiklikler de eklenince MSY’li hastada sekonder komplikasyonlarda ve morbiditede artış gözlenir. Bu yazıda MSY sonrası hastalarda beslenme desteğinin önemi tartışılacaktır. 

Keywords : Medulla spinalis yaralanması, beslenme, indirekt kalorimetre